بوستان دانش

مطالب علمی و حوزوی

خارج اصول - مقدمه واجب

شنبه و یکشنبه 26 و 27 مهرماه 1393


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 6 آبان1393ساعت 21:48 توسط تلمیذ|

 

خارج فقه - کتاب الحج

شنبه 26 مهر ماه 1393


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه 5 آبان1393ساعت 22:49 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه تا چهارشنبه 19 مهر تا 23 مهر 93

البته به جز روز عید غدیر خم

مباحث مسئله دهم و یازدهم از مسائل وصیت در حج


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 25 مهر1393ساعت 10:32 توسط تلمیذ|

 

خارج اصول - مقدمه واجب

از شنبه تا چهارشنبه 19 مهر تا 23 مهر 93

البته به جز روز عید غدیر خم

بررسی تقسیم واجب به معلق و منجز


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 25 مهر1393ساعت 10:28 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از دوشنبه تا چهارشنبه - 14 تا 16 مهر 93

بررسی مسئله هشتم و نهم از احکام وصیت


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 18 مهر1393ساعت 20:4 توسط تلمیذ|

خارج  اصول- تقسیمات واجب، تقسیم مطلق و مشروط

از دوشنبه تا چهارشنبه 14  تا 16 مهر 93

 


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 17 مهر1393ساعت 8:36 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه 5 مهر تا چهارشنبه 9 مهر 93

بررسی مسئله ششم و هفتم و هشتم وصیت به حج


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 10 مهر1393ساعت 20:55 توسط تلمیذ|

خارج اصول - مبحث مقدمه واجب

تقسیم واجب به مشروط و مطلق

ار شنبه 5 مهر تا چهارشنبه 9 مهر 93

 


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 10 مهر1393ساعت 20:50 توسط تلمیذ|

 

خارج فقه - کتاب الحج

ادامه مسائل وصیت به حج

از چهارشنبه 26 شهریور 93 تا چهارشنبه 2 مهر 93


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 3 مهر1393ساعت 10:49 توسط تلمیذ|

خارج اصول - مباحث الفاظ

مبحث مقدمه واجب، تقسمیات مقدمه، تقسیم پنجم

از شنبه 29  شهریور 93 تا چهارشنبه 2 مهر 93

 


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 3 مهر1393ساعت 10:47 توسط تلمیذ|


آخرين مطالب
» خارج اصول - مقدمه واجب
» خارح فقه - کتاب الحج
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج اصول - اوامر
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج اصول - تقسیمات واجب
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج اصول
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج اصول - مبحث مقدمه واجب

Design By : Pichak