بوستان دانش

مطالب علمی و حوزوی

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه تا چهارشنبه 19 مهر تا 23 مهر 93

البته به جز روز عید غدیر خم

مباحث مسئله دهم و یازدهم از مسائل وصیت در حج


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 25 مهر1393ساعت 10:32 توسط تلمیذ|

 

خارج اصول - مقدمه واجب

از شنبه تا چهارشنبه 19 مهر تا 23 مهر 93

البته به جز روز عید غدیر خم

بررسی تقسیم واجب به معلق و منجز


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 25 مهر1393ساعت 10:28 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از دوشنبه تا چهارشنبه - 14 تا 16 مهر 93

بررسی مسئله هشتم و نهم از احکام وصیت


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 18 مهر1393ساعت 20:4 توسط تلمیذ|

خارج  اصول- تقسیمات واجب، تقسیم مطلق و مشروط

از دوشنبه تا چهارشنبه 14  تا 16 مهر 93

 


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 17 مهر1393ساعت 8:36 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه 5 مهر تا چهارشنبه 9 مهر 93

بررسی مسئله ششم و هفتم و هشتم وصیت به حج


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 10 مهر1393ساعت 20:55 توسط تلمیذ|

خارج اصول - مبحث مقدمه واجب

تقسیم واجب به مشروط و مطلق

ار شنبه 5 مهر تا چهارشنبه 9 مهر 93

 


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 10 مهر1393ساعت 20:50 توسط تلمیذ|

 

خارج فقه - کتاب الحج

ادامه مسائل وصیت به حج

از چهارشنبه 26 شهریور 93 تا چهارشنبه 2 مهر 93


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 3 مهر1393ساعت 10:49 توسط تلمیذ|

خارج اصول - مباحث الفاظ

مبحث مقدمه واجب، تقسمیات مقدمه، تقسیم پنجم

از شنبه 29  شهریور 93 تا چهارشنبه 2 مهر 93

 


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 3 مهر1393ساعت 10:47 توسط تلمیذ|

شروع سال تحصیلی جدید خارج اصول

ادامه مباحث مقدمه واجب

از سه شنبه 18 شهریور 93 تا چهارشنبه 26 شهریور 93


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 18:15 توسط تلمیذ|

شروع سال تحصیلی جدید 93 - 94

درس خارج فقه کتاب الحج بررسی مسائل وصیت به حج مسئله پنجم

از سه شنبه 18 شهریور ماه 93 تا سه شنبه 25 شهریور 93


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 28 شهریور1393ساعت 10:39 توسط تلمیذ|


آخرين مطالب
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج اصول - اوامر
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج اصول - تقسیمات واجب
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج اصول
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج اصول - مبحث مقدمه واجب
» درس خارج اصول سال جدید
» شروع سال تحصیلی جدید - درس فقه

Design By : Pichak