بوستان دانش

مطالب علمی و حوزوی

شروع سال تحصیلی جدید خارج اصول

ادامه مباحث مقدمه واجب

از سه شنبه 18 شهریور 93 تا چهارشنبه 26 شهریور 93


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 18:15 توسط تلمیذ|

شروع سال تحصیلی جدید 93 - 94

درس خارج فقه کتاب الحج بررسی مسائل وصیت به حج مسئله پنجم

از سه شنبه 18 شهریور ماه 93 تا سه شنبه 25 شهریور 93


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 28 شهریور1393ساعت 10:39 توسط تلمیذ|

شروع دروس استاد مروی در سال تحصیلی جدید به شرح ذیل است:

درس فقه: ادامه مباحث حج ( وصیت در حج) از تاریخ 18 شهریور 93  ساعت 8

رسمی همان مکان قبل (مدرس 36 مدرسه آیۀالله گلپایگانی)

درس اصول: ادامه مبحث مقدمه واجب از تاریخ 18 شهریور 93 ساعت 9 رسمی

همان مکان قبل (مدرس 31مدرسه آیۀالله گلپایگانی)

نوشته شده در دوشنبه 17 شهریور1393ساعت 20:46 توسط تلمیذ|

خارج اصول - بحث ملحقات اوامر

از شنبه 27 اردیبهشت تا 12 خرداد


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 17 خرداد1393ساعت 12:59 توسط تلمیذ|

خارج اصول - مبحث اوامر و ملحقات  آن

شنبه تا دوشنبه 20 تا 22 اردیبهشت 93

تتمه مباحث اجزاء


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد1393ساعت 11:41 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

سه جلسه آخر سال تحصیلی، 3 و 5 و 10 خرداد 93

البته روز دوشنبه 12 خرداد استاد مطالبی خارج از درس ارائه نمودند.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد1393ساعت 11:36 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه 27 اردیبهشت تا چهارشنبه 31 اریبهشت 93

مسائل هجدهم و نوزدهم نیابت و مسائل اول و دوم و سوم باب وصیت


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد1393ساعت 21:58 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه تا دوشنبه 20 تا 22 اردیبهشت 93

ادامه مسئله شانزدهم و مسئله هفدهم نیابت


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد1393ساعت 21:53 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

 

ادامه بررسی احکام نیابت در حج

از یکشنبه 14 اردیبهشت تا چهارشنبه 17 اردیبهشت 93


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 18 اردیبهشت1393ساعت 6:47 توسط تلمیذ|

خارج اصول - مبحث اوامر - ادامه بحث اجزاء

 

از یکشنبه 14 اردیبهشت تا چهارشنبه 17 اردیبهشت 93


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 18 اردیبهشت1393ساعت 6:44 توسط تلمیذ|


آخرين مطالب
» درس خارج اصول سال جدید
» شروع سال تحصیلی جدید - درس فقه
» شروع دروس استاد مروی
» خارج اصول - مبحث اوامر
» خارج اصول - مبحث اوامر
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج اصول - مبحث اوامر

Design By : Pichak