بوستان دانش

مطالب علمی و حوزوی

بحث وجوب فحص در شبهات موضوعی الحاقی از مباحث خاتمه در شرائط اصول عملی

مربوط به جلسه فقه - کتاب الحج


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۴ساعت 21:30 توسط محمد|

تدارک خارج فقه 

جلسات 20 تا 24 دی ماه 93


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۳ساعت 19:23 توسط محمد|

خارج فقه و اصول

شنبه 27 دیماه 93 


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه ۳ بهمن۱۳۹۳ساعت 19:44 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه 13 دیماه تا چهارشنبه دیماه 93


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۱۸ دی۱۳۹۳ساعت 14:49 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه 6 دی ماه تا سه شنبه 9 دی ماه 93


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه ۱۰ دی۱۳۹۳ساعت 14:2 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

شنبه و یکشنبه 15 و 16 آذر ماه 93


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه ۱۰ دی۱۳۹۳ساعت 13:46 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

هفته دوم آذر ماه از شنبه تا چهارشنبه

8 آذر  93 تا 12 آذر ماه 93


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه ۱۵ آذر۱۳۹۳ساعت 13:18 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

هفته اول آذر 93 شنبه، سه شنبه و چهارشنبه


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه ۷ آذر۱۳۹۳ساعت 8:23 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

از  شنیه 24 آبان تا سه شنبه 27 آبان 93

بررسی مسائل وصیت در حج مسئله چهاردهم


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه ۳۰ آبان۱۳۹۳ساعت 7:53 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه 17 آبان 93 تا چهارشبه 21 آبان 93


برچسب‌ها: مسئله دوازدهم و مسئله سیزدهم از احکام وصیت
ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۲۲ آبان۱۳۹۳ساعت 20:20 توسط محمد|

 

خارج فقه - کتاب الحج

شنبه 26 مهر ماه 1393


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه ۵ آبان۱۳۹۳ساعت 22:49 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه تا چهارشنبه 19 مهر تا 23 مهر 93

البته به جز روز عید غدیر خم

مباحث مسئله دهم و یازدهم از مسائل وصیت در حج


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه ۲۵ مهر۱۳۹۳ساعت 10:32 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

از دوشنبه تا چهارشنبه - 14 تا 16 مهر 93

بررسی مسئله هشتم و نهم از احکام وصیت


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه ۱۸ مهر۱۳۹۳ساعت 20:4 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه 5 مهر تا چهارشنبه 9 مهر 93

بررسی مسئله ششم و هفتم و هشتم وصیت به حج


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۱۰ مهر۱۳۹۳ساعت 20:55 توسط محمد|

 

خارج فقه - کتاب الحج

ادامه مسائل وصیت به حج

از چهارشنبه 26 شهریور 93 تا چهارشنبه 2 مهر 93


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۳ مهر۱۳۹۳ساعت 10:49 توسط محمد|

شروع سال تحصیلی جدید 93 - 94

درس خارج فقه کتاب الحج بررسی مسائل وصیت به حج مسئله پنجم

از سه شنبه 18 شهریور ماه 93 تا سه شنبه 25 شهریور 93


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه ۲۸ شهریور۱۳۹۳ساعت 10:39 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

سه جلسه آخر سال تحصیلی، 3 و 5 و 10 خرداد 93

البته روز دوشنبه 12 خرداد استاد مطالبی خارج از درس ارائه نمودند.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۱۵ خرداد۱۳۹۳ساعت 11:36 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه 27 اردیبهشت تا چهارشنبه 31 اریبهشت 93

مسائل هجدهم و نوزدهم نیابت و مسائل اول و دوم و سوم باب وصیت


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه ۱۳ خرداد۱۳۹۳ساعت 21:58 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه تا دوشنبه 20 تا 22 اردیبهشت 93

ادامه مسئله شانزدهم و مسئله هفدهم نیابت


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه ۱۳ خرداد۱۳۹۳ساعت 21:53 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

 

ادامه بررسی احکام نیابت در حج

از یکشنبه 14 اردیبهشت تا چهارشنبه 17 اردیبهشت 93


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳ساعت 6:47 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج - بررسی احکام نیابت

از شنبه 6 اردیبهشت تا چهارشنبه 10 اردیبهشت 93

ادامه بررسی مسئله دهم و بررسی مسائل یازده و دوازده و سیزددهم

 


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۳ساعت 7:17 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

از اول اردیبهشت تا سوم اردیبهشت 93

ادامه مباحث احکام حج نیابتی، ادامه مسئله نهم و مسئله دهم تحریر الوسیله


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۴ اردیبهشت۱۳۹۳ساعت 8:40 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

از 23 فروردین 93 تا 30 فروردین 93

ادامه بررسی مسئله هفتم و بررسی مسئله هشتم

و بررسی فرع اول مسئله نهم


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۳ساعت 22:12 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

هفته اول شروع درس در فروردین سال 93

از 17 فروردین تا 20 فرورودین

این درسها توسط برادر ارجمند جناب آقای ذاکری آماده شده است.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه ۲۳ فروردین۱۳۹۳ساعت 19:21 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه تا چهارشنبه - ۱۷ اسفند تا ۲۱ اسفند ۹۲

بررسی مسئله پنجم و ششم از احکام نیابت

 

 

مطالب این هفته با زحمات برادر عزیز جناب آقای ذاکری اماده شده است.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه ۲۱ اسفند۱۳۹۲ساعت 11:36 توسط محمد|

خارج  فقه - کتاب الحج

شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۴ اسفند ماه ۹۲


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۱۵ اسفند۱۳۹۲ساعت 12:20 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

بررسی اموری ذیل شرائط منوب عنه در حج نیابی

هفته اول اسفند ۳ تا ۷ اسفند ۹۲


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه ۷ اسفند۱۳۹۲ساعت 21:50 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج - شرائط منوب عنه

از شنبه تا چهارشنبه ۲۶ تا ۳۰ بهمن ماه ۹۲

بررسی شرائط منوب عنه و امور که در منوب عنه شرط نیست


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۲ساعت 11:17 توسط محمد|


خارج فقه - کتاب الحج

شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه ۹۲


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ساعت 11:38 توسط محمد|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه تا چهارشنبه ۱۲تا ۱۶ بهمن ماه ۹۲

بررسی  ادامه شرائط نائب و شرط اول منوب عنه


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۲ساعت 8:7 توسط محمد|


آخرين مطالب
» توجه توجه
» بررسی رجالی اسماعیل بن مرار
» بحث وجوب فحص در شبهات موضوعی
» بحث تعارض
» بحث تعارض
» تدارک جلسات فقه
» شکر نعمت انقلاب
» تدارک فقه و اصول شنبه هفته قبل
» خارج اصول - مقدمه واجب
» خارج فقه - کتاب الحج

Design By : Pichak