بوستان دانش

مطالب علمی و حوزوی

شروع سال تحصیلی جدید 93 - 94

درس خارج فقه کتاب الحج بررسی مسائل وصیت به حج مسئله پنجم

از سه شنبه 18 شهریور ماه 93 تا سه شنبه 25 شهریور 93


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 28 شهریور1393ساعت 10:39 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

سه جلسه آخر سال تحصیلی، 3 و 5 و 10 خرداد 93

البته روز دوشنبه 12 خرداد استاد مطالبی خارج از درس ارائه نمودند.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد1393ساعت 11:36 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه 27 اردیبهشت تا چهارشنبه 31 اریبهشت 93

مسائل هجدهم و نوزدهم نیابت و مسائل اول و دوم و سوم باب وصیت


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد1393ساعت 21:58 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه تا دوشنبه 20 تا 22 اردیبهشت 93

ادامه مسئله شانزدهم و مسئله هفدهم نیابت


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد1393ساعت 21:53 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

 

ادامه بررسی احکام نیابت در حج

از یکشنبه 14 اردیبهشت تا چهارشنبه 17 اردیبهشت 93


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 18 اردیبهشت1393ساعت 6:47 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج - بررسی احکام نیابت

از شنبه 6 اردیبهشت تا چهارشنبه 10 اردیبهشت 93

ادامه بررسی مسئله دهم و بررسی مسائل یازده و دوازده و سیزددهم

 


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 13 اردیبهشت1393ساعت 7:17 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از اول اردیبهشت تا سوم اردیبهشت 93

ادامه مباحث احکام حج نیابتی، ادامه مسئله نهم و مسئله دهم تحریر الوسیله


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 4 اردیبهشت1393ساعت 8:40 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از 23 فروردین 93 تا 30 فروردین 93

ادامه بررسی مسئله هفتم و بررسی مسئله هشتم

و بررسی فرع اول مسئله نهم


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 31 فروردین1393ساعت 22:12 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

هفته اول شروع درس در فروردین سال 93

از 17 فروردین تا 20 فرورودین

این درسها توسط برادر ارجمند جناب آقای ذاکری آماده شده است.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 23 فروردین1393ساعت 19:21 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه تا چهارشنبه - ۱۷ اسفند تا ۲۱ اسفند ۹۲

بررسی مسئله پنجم و ششم از احکام نیابت

 

 

مطالب این هفته با زحمات برادر عزیز جناب آقای ذاکری اماده شده است.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند1392ساعت 11:36 توسط تلمیذ|

خارج  فقه - کتاب الحج

شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۴ اسفند ماه ۹۲


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 15 اسفند1392ساعت 12:20 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

بررسی اموری ذیل شرائط منوب عنه در حج نیابی

هفته اول اسفند ۳ تا ۷ اسفند ۹۲


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 7 اسفند1392ساعت 21:50 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج - شرائط منوب عنه

از شنبه تا چهارشنبه ۲۶ تا ۳۰ بهمن ماه ۹۲

بررسی شرائط منوب عنه و امور که در منوب عنه شرط نیست


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 11:17 توسط تلمیذ|


خارج فقه - کتاب الحج

شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه ۹۲


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 20 بهمن1392ساعت 11:38 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه تا چهارشنبه ۱۲تا ۱۶ بهمن ماه ۹۲

بررسی  ادامه شرائط نائب و شرط اول منوب عنه


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 17 بهمن1392ساعت 8:7 توسط تلمیذ|

فایل پیوستی رجال

در رابطه با روایت صحیحه معاویۀ بن عمار

بررسی شده در کتاب الاجاره

بررسی محمد بن اسماعیل


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 11 بهمن1392ساعت 11:13 توسط تلمیذ|

خارج فقه  - کتاب الحج

بررسی شرائط نیابت، بلوغ، عقل، ایمان

از شنبه ۵ بهمن تا چهار شنبه ۹ بهمن ماه ۹۲


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 9 بهمن1392ساعت 11:16 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از دوشنبه ۳۰ دیماه تا چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۹۲


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 2 بهمن1392ساعت 16:27 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه ۲۱ دیماه تا چهارشنبه ۲۵ دیماه


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 28 دی1392ساعت 18:58 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

هفته سوم دی ماه ۹۲

از یکشنبه تا چهارشنبه ۱۵ تا ۱۸د ماه


برچسب‌ها: فرع چهارم, شرائط انعقاد نذر مشی حج, فرع پنجم, مبدا و منتهای مشی
ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 18 دی1392ساعت 10:42 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

شنبه ۲۳ آذرماه ۹۲


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 26 آذر1392ساعت 8:3 توسط تلمیذ|

خارج فقه- کتاب الحج

چهارشنبه - ۲۰ آذرماه ۹۲


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 22 آذر1392ساعت 19:35 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه تا دوشنبه 16و 17 و 18 آذر ماه


برچسب‌ها: بررسی مسئله هشتم و نهم تحریر الوسیله
ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه 18 آذر1392ساعت 20:45 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

هفته دوم آذرماه ۹۲

از شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۳ آذر


برچسب‌ها: بررسی مسئله ششم, مسئله هفتم, حج نذری
ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 14 آذر1392ساعت 12:50 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

هفته اول آذرماه

شنبه تا چهارشنبه ۲تا۶ آذرماه


برچسب‌ها: مسئله پنجم حج نذری, مسئله ششم حج نذری
ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 8 آذر1392ساعت 6:58 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

ادامه مسائل حج نذری - مسئله چهارم

هفته چهارم آبان ماه - دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه

۲۷ و ۲۸ و ۲۹ آبان ۹۲


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 29 آبان1392ساعت 14:54 توسط تلمیذ|

خارج  فقه- کتاب الحج

شنبه و دوشنبه ۱۳ و ۱۵ مهر ماه ۹۲

بررسی فرع  هفتم و هشتم و نهم مسئله سوم حج نذری


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه 15 مهر1392ساعت 21:2 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

هفته دوم مهرماه ۹۲

از ۶ مهر ماه تا ۱۰ مهر ماه

مرحله دوم: بررسی اعتبار اذن والد در نذر ولد

بررسی مسائل نذر حج


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 10 مهر1392ساعت 21:45 توسط تلمیذ|

خارج فقه- کتاب الحج

جلسات دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه

اول و دوم و سوم مهرماه ۹۲

بررسی شرط ششم:  اعتبار اذن زوج در نذر زوجه


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 4 مهر1392ساعت 6:3 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

یک شنبه - ۳۱شهریور ۹۲


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 31 شهریور1392ساعت 18:9 توسط تلمیذ|


آخرين مطالب
» شروع سال تحصیلی جدید - درس فقه
» شروع دروس استاد مروی
» خارج اصول - مبحث اوامر
» خارج اصول - مبحث اوامر
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج اصول - مبحث اوامر
» خارج فقه - کتاب الحج

Design By : Pichak